Les fotografies, els textos, imatges, animacions, dissenys i arquitectures de la informació digital continguts en aquest web són propietat exclusiva de Wöhnelec S.A. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, han de tenir el consentiment exprés de Wöhnelec S.A.